sprzedaż przez telefonProwadzenie sprzedaży na odległość musi być jasne i zrozumiałe. Warunki sprzedaży winny być odczytane klientowi przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupu usługi lub produktu, inaczej sprzedaż może zostać uznana za nieważną. Dlatego tak ważna jest rola konsultanta telesprzedaży, który czuwa nad dopełnieniem formalności związanych z umową kupna sprzedaży na odległość.

O ile zakupy przez internet zawierają regulaminy w formie pisemnej to w sytuacji telesprzedaży przez telefon warunki te muszą zostać doczytane. Sama sprzedaż na odległość, którą realizuje konsultant telesprzedaży obwarowana jest wieloma przepisami. Między innymi konsultanci podczas prowadzenia rozmowy z klientem muszą odczytać całe mnóstwo oświadczeń i klauzul, na które klient musi odpowiedzieć twierdząco akceptując warunki.

Pół biedy gdy trafia się klient zdający sobie sprawę z owych warunków, gorzej gdy klient docieka treści na które się zgadza i zadaniem konsultanta wówczas jest tłumaczenie podstaw danych oświadczeń i ich zawartości. Rozmowy z pojedynczym klientem mogą trwać godzinami tymczasem konsultant jest też zobligowany do pewnego standardu rozmowy. Co więcej rozlicza się go z czasu rozmowy i zaleca się skracanie rozmów do minimum, aby obsłużyć jak największą ilość klientów infolinii.