W niektórych zawodach niezbędny jest konkretny zestaw cech, które predysponują konkretnego kandydata do danego zawodu. I tak na przykład chcąc pracować jako konsultant telesprzedaży należy mieć wiele cech interpersonalnych. Takich, które ułatwią komunikację z klientem i umożliwią sprzedanie mu produktu lub usługi danej firmy. praca wymagająca konkretnych cech

Praca polega na telefonicznym zachęcaniu klientów do sfinalizowania transakcji oraz przygotowaniu niezbędnych do tego celu dokumentów. Aby swobodnie porozumiewać się z klientem wymagane jest płynne rozumienie języka polskiego, jeśli klientami mają być Polacy. Ważne, aby kandydat posługiwał się perfekcyjną polszczyzną i nie miał wad wymowy, które utrudniałyby jego zrozumienie przez klienta.

Oprócz tego niezwykle ważne są umiejętności nawiązywania kontaktów z klientem. Konsultant powinien umieć wysłuchać klienta, być dla niego grzecznym, ale jednocześnie starać się nakierować rozmowę na konkretny temat, to znaczy sprzedaż usług lub produktów. Dobrze, by nie dawał się klientom zbić z tropu. Do wykonywania tej pracy świetnie nadają się osoby niepełnosprawne ruchowo, które tym samym mają szansę na zrobienie kariery zawodowej. Do tego rodzaju pracy wymagany jest bowiem tylko sprawny umysł oraz umiejętność żywego, aktywnego prowadzenia rozmów sprzedażowych.